fredag 9 december 2016

Lucka 9, plädruta

Denna ruta finns att sticka som flerfärgsstickad också, men då måste du sticka med två trådar samtidigt, Det böket slipper du till detta snygga mönster.
Tidigare har vi gått igenom lyfta maskor med garnet framför och bakom arbetet. Vi har även stickat två varv från rätsidan för att sedan sticka 2 varv på avigsidan. I detta mönster stickar vi med lyfta framför, bakom och samtidigt med ett varv av varje färg på rät-och avigsida.
Lycka till!

Lucka 9
Plädruta

Denna ginghamruta kan man hitta på flera ställen. Den är då oftast flerfärgsstickad. På denna gingham-ruta arbetar vi med lyfta maskor, s.k. slip stitches. De lyfta maskorna lyfts alltid som om du skulle sticka en avig.

Till denna mönsterstickning krävs en rundsticka eller strumpstickor, d.v.s ändar i båda håll. Man stickar nämligen två varv från rätsidan, ett varv av var färg. Vänd sedan arbetet och sticka två varv från avigsidan med ett varv av var färg.

När du stickar de lyfta maskorna se till att flotteringen på baksidan är ganska lös så det inte blir för stramt.

Förkortning
rm-rätmaska  am-avig maska
Lf-lyft 1 m som om den skulle stickas avig, med garnet framför arbetet
Lb-lyft 1 m som om den skulle stickas avig, med garnet bakom dig.
*-* upprepa varvet ut, avsluta med ev. maskor efter*
Vx- Färg B-mönsterfärg


Maskantal delbart med 10+5
Lägg upp med färg A, sticka 1 varv slätstickning

V1:(rätsida) *5 rm, (Lf, Lb)x2, Lf*, 5 rm, dra maskorna till andra sidan änden
V2: (rätsida) *5 Lb, 5 rm*, 5 Lb, vänd
V3: (avigsida) 5 am, *(Lf, Lb)x2, 5 am*
V4:(avigsida) 5 Lf, *5am, 5 Lb*
V5: (rs) som V1
V6: (rs) som V2
V7: (as) som V3
V8: (as) som V4
V9: (rs) som V1
V10: (rs) *(Lf, Lb)x2, Lf, 5 rm*, (Lf, Lb)x2, Lf
V11: (as) 5 am, *5 Lf, 5 am*
V12: (as) (Lf, Lb)x2, Lf, *5 am, (Lf, Lb)x2, Lf*
V13: (rs) *5 rm, 5 Lb*, 5 rm
V14: (rs) som V10
V15: (as) som V11
V16: (as) som V12
V17: (rs) som V13
V18: (rs) som V10
V19: (as) 5 am,  *(Lb, Lf)x2ggr, Lb, 5 am*
V20: (as) 5 Lf, *5 am, 5 Lf*
V21: (rs) *5 rm, (Lb, Lf)x2ggr, Lb*, 5 rm
V22: (rs) *5 Lb, 5 rm*, 5 Lb
V23: (as) som V19
V24: (as) som V20
V25: (rs) som V21
V26: (rs) som V22
V27: (as) som V19
V28: (as) (Lb, Lf)x2ggr, Lb, *5 am, (Lb, Lf)x2ggr*
V29: (rs) *5 rm, 5 Lb*, 5 rm
V30: (rs) *(Lb, Lf)x2ggr, Lb, 5 rm*, (Lb, Lf)x2ggr, Lb
V31: (as) 5 am, *5Lf, 5 am*
V32: (as) som V28
V33: (rs) som V29
V34: (rs) som V30
V35: (as) somV31
V36: (as) som V28Inga kommentarer:

Skicka en kommentar